ספר משפחה    BRATIA FÜRST     אחים פירסט

הקדמה מאת שמואל

ההחלטה לספר ולכתוב את תולדות המשפחה שלנו, התגבשה לאחר שהמחוזות שבהם נולדנו, השתחררו מהשלטון הקומוניסטי הסובייטי, ושנינו – כל אחד בנפרד  לקחנו את משפחותינו, להראות להם איפה נולדנו ומאין אנו באים. הבנים ועופר - הנכד שלי, שלכבודו נערך אחד המסעות המשפחתיים, ביקשו  שנתעד את תולדות המשפחה למען הדורות הבאים. גם אנחנו מרגישים, שקשה לזכור את כל האירועים שהתרחשו לפני הרבה מאוד זמן. הנושאים נשכחים ומיטשטשים, ורצוי לתעד אותם.

עברנו יחד את כל ילדותנו ואת כל שנות המלחמה, נראה לנו לנכון לתעד גם  ביחד.

האחים פירסט על רקע בית בו נולדו.