ספר משפחה    BRATIA FÜRST     אחים פירסט

משפחת פירסט לפני המלחמה

 

בני משפחת פירסט בזמן השואה

 

בני משפחת פירסט אחרי השואה

 

מפות