Bratři Fürst

 

Schmuel a Naftali (ten menší)

Předmluva - Naftali

Víc jak padesát let jsem všechny své vzpomínky, jednotlivé příběhy, zážitky a ještě i příhody z dětství a našeho útlého mládí nosil v sobě. Jenom v kruhu rodiny a svých nejbližších jsem se svěřoval se svými nejniternějšími prožitky. Byly vzácné chvíle, kdy jsem hrstce posluchačů vyprávěl svůj životní příběh.

Ta zatracená válka.

2. světová válka. Skončila před více jak padesáti lety. Už jsem taky hodně zestárl. Je mi přes 65. S přibývajícími lety mám obavy, že začne docházet k výpadkům paměti. Především na žádost mé dcery a Shmuelovým souhlasem jsem se rozhodl vzpomínky sepsat. Popisujeme zde životy celých dvou generací. Píšeme historii rodiny. Naše vzpomínky je opravdu nutno zdokumentovat. Zaznamenat. Než jsem se k tomuto kroku rozhodl a odhodlal, trvalo to dobu. Byl to proces, který vyžadoval čas. Čas nazrával jen pomalu, u nás to trvalo půl století.

Žijeme v Izraeli. Mám dceru Ronit, která se nám narodila v roce 1957. Je provdaná za Ehudema Bibringema. A mám 4 vnuky. Tom, Mika, Yoel a Michael.

Ještě úvodem před tím, než převyprávím svůj životní příběh, chci zmínit několik věcí. Já sám je považuji i v naší době stále jako poplatné a velmi významné.

Jsem emocionální člověk. Nepamatuji si však, že během války bychom někdy byli s bratrem plakali. Ani naši rodiče během války nikdy neplakali. Měli jsme na mysli slova našeho tatínka a poučení, které jsme dostali těsně před odjezdem do koncentračního tábora. O tom však až v jiné kapitole.

Ve své zpovědi Yad Vashem a při sepisování vzpomínek, jsem se snažil zdržet se používání slov: Němci, holocaust a Nitzolim. /Pozn.: …. ti, kteří byli zachráněni. Hebrejské slovo pro přeživší./

Němci: nenávidím Němce té doby, zvláště ty, kteří měli na sobě uniformy SS a gestapa. Zmiňuji se o nich jenom tam, kde je to nezbytně nutné.
Holocaust: V kontextu každodenních událostí ztratilo slovo svou sílu a hloubku.
Nitzolim - Ti, kteří byli zachráněni – Já jsem nebyl zachráněn. Člověk, který byl zachráněn, je někdo, kdo nemusel prožít tak strašné věci, jako my.

Jsme přeživší. Podařilo se nám vnitřně nevyhořet. Vydrželi jsme.
Haifa, Izrael, 1999

/Pozn.: Originál v hebrejštině. Češká verze publikována u příležitosti 75. výročí osvobození KT Buchenwald, 11. 4. 2020 v 15:15/